Bli medlem

Här kan du direkt fylla i en medlemsansökan till Eskilstuna Bangolfklubb. Det gör du i så fall i formuläret en bit ned. Du kan även välja att skriva ut och fylla i en medlemsansökan.


När medlemsansökan och betalning har inkommit så erhåller du ditt medlemskort. Medlemskortet läggs sommartid ut i kiosken i Vilsta. Vintertid skickas det till angiven adress eller lämnas ut i MunktellArenan.


Medlemsavgiften betalar du antingen direkt i kiosken i Vilsta eller genom att betala in till Bankgiro 861-5023. Medlemskap ger fritt spel (gäller ej för EJ spelande medlem).


För att få fritt spel i MunktellArenan så ska ditt medlemskort vara försett med Munktellstämpel. Mer frågor och upplysningar via medlem@eskilstunabangolf.se eller Christian 073 - 734 98 55.

Medlemsavgifter 2023 Eskilstuna Bangolfklubb

Ungdom (född 2007 och senare)

Spel i Vilsta 150:-

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 150:-


Vuxen (född 2006 och tidigare)

Spel i Vilsta 400:-

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 800:-

Familj med minst en ungdom

Spel i Vilsta 600:-

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 1200:-


Ej spelande medlem

Spel ingår ej 150:-


Förtydliganden MunktellArenan

Enligt gällande avtal med Eskilstuna Kommun så säljer vi endast spel i MunktellArenan i kombination med spel i Vilsta.

Ungdom har alltid fritt spel i MunktellArenan.

För spel i MunktellArenan gäller att man ska ha egen utrustning. Spel i MunktellArenan gäller båda anläggningarna, dock endast tävlingsspelare på EB-banorna.

Spel i MunktellArenan gäller 15 september till 15 april. Under perioden 16 april till 14 september så betalar spelare i EBGK för spel i MunktellArenan, även om man har Munktellstämpel på sitt medlemskort.


Förtydliganden pensionärer

Pensionär som endast spelar pensionärstiderna (tisdag och torsdag förmiddag) behöver inte lösa medlemskap i EBGK. Pensionär som endast spelar pensionärstiderna (tisdag och torsdag förmiddag) behöver inte betala Munktellavgiften.


Förtydligande familj

För att ungdom ska kunna ingå i familjemedlemskap får ungdomen vara max 20 år och ska därutöver vara hemmaboende.

Epassi (Friskvårdsbidrag)

För den som har friskvårdsbidrag via Epassi är det ett möjligt sätt att betala medlemsavgiften. Observera dock att Epassi tar 10 % i ersättning och att möjlighet att ta ut en högre avgift inte medges enligt avtalet med Epassi.


Medlemsansökan

För dig som önskar bli medlem går det bra att fylla i medlemsansökan direkt nedan. För att få medlemskort och kunna börja spela, så behöver även medlemsavgiften vara betald.


 
 
 
 
 
 
 
Jag önskar medlemskap (400kr och ger fritt spel i Vilsta)
Jag önskar medlemskap + licens (800kr och ger fritt spel i Vilsta och Munktell)