2024-03-21


Du är ny ordförande i EBGK. Vad var det som fick dig att ta uppdraget?

  • En spännande utmaning i en sport som ligger mig varmt om hjärtat.

 

Dina intryck efter ett första styrelsemöte och några veckor på posten?

  • Jag fick det bekräftat att EBGK är en väl fungerande förening med representanter i styrelsen som är kunniga och tar sitt uppdrag på allvar.

   

Vad hoppas du kunna bidra med?

  • Driva föreningens fokusfrågor framåt.

 

Vad vill du att EBGK ska stå för?

  • Trivsel och gemenskap men även vara en klubb som uppfattas spelmässigt satsa både individuellt och lagmässigt.

 

Vilka områden ser du som viktigast?

  • Ungdomsverksamheten, ordning och reda i ekonomin och att så många som möjligt bidrar med det de kan.  

 

Berätta lite om din egen bakgrund inom bangolfen.

  • Var Fröslunda BGK trogen ända till slutet både som spelare och ledare. Var aktiv inom styrelsearbetet och var med och bildade Eskilstuna Bangolfsektion (Munktell).

 

Kommer du att börja spela nu?

  • 100 gånger pengarna på det.

 

 Hur vill du beskriva dina ledarstil? Vilka förväntningar har du på dig själv som ordförande?

  • Jag tror på delaktighet inför viktiga beslut. Gillar inte toppstyrning om det inte är alldeles nödvändigt. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från styrelsearbete och mitt tidigare föreningsarbete samt uppfattas som en hyfsat ok ordförande av övriga i föreningen.

 

Och vilka förväntningar har du på medlemmarna?

  • Att alla deltar och bidrar efter förmåga. Att vi pratar MED varandra och inte OM varandra samt att vi respekterar varandras åsikter även om de inte är desamma som mina egna.

         "Var tolerant och du blir tolererad"