Vårmöte

2023-04-22

På lördagen slöt 17 medlemmar upp till föreningens vårmöte. Nya ordförande Björn Bergström inledde med instruktioner för den gruppdiskussion som följde. Gruppdiskussionerna hade fokus mera folk till Vilsta, flera som blir tävlingsspelare samt 65+. Björn konstaterade att det var svåra frågor, men en del kom fram i grupperna. Medlemmar som kommer på flera idéer får gärna mejla in dem till styrelseadressen.

 

Andra halvan av mötet ägnades åt en rad informationspunkter vilka här återges i kortform:

  • Stefan Wigö är ansvarig för klubbkläder. Det betyder inte att beställningar görs till honom utan de går som tidigare via webbshoppen. Däremot är det Stefan man pratar med om man vill lägga till något plagg etc eller har någon fråga som rör klubbkläder.

 

  • Björn berättade om sina kontakter med kommunen och länsstyrelsen i arbetet med markfrågan. Nu ska en dispensansökan lämnas in. Det är en fråga som kommer att ta lång tid att driva.

 

  • Bror hade varit i farten och fixat ett nyckelinkast.

 

  • Klubben fyller 90 år i år och Björn berättade att vi jobbar mot massmedia samt försöka få jubiléet att synas för våra besökare i Vilsta. Därtill har vi tävlingen som går ut på att få ihop 90 varv under året.

 

  • En fråga som dök upp var den om eventuella banförändringar i Vilsta, men några sådana blir det inte under 2024 utan hinder etc kommer att vara likadana som under 2023.
vm3
vm2
vm1

Mötet gick mot sitt slut och istället vidtog arbetet på anläggningen. Stolar och bord lyftes ut, löv rensades bort från runtom klubbstugan och en hel del energi lades på att samla upp grenar efter tallen som togs bort tidigare. Nu ser vi fram emot att anläggningen öppnar och att spelet startar i Vilsta! Daglediga är redan igång med förmiddagsspel tisdag och torsdag. Första tävlingen blir Vårmästerskapen måndag 29:e april.