2024-02-25

Björn Bergström ny ordförande 

Eskilstuna Bangolfklubbs årsmöte för 2024 är avklarat. Det blev en mycket lugn tillställning med 20-talet medlemmar närvarande. De sedvanliga handlingarna gicks igenom och bland annat kunde ett litet plusresultat noteras i ekonomidelen. 

 

När det var dags för val stod det klart sedan tidigare att Stefan Wigö avsagt sig omval. Till ny ordförande valdes Björn Bergström. I övrigt fortsätter samma fem styrelseledamöter som tidigare med den skillnaden att Bror Wallén blir vice ordförande efter Anders Görlin. Även i kommittéerna är det mesta sig likt. Thomas Kron är ny som revisorssuppleant, och Herbert Lippert avslutar sitt uppdrag i trädgårdskommittén. UK består numera av tre personer då Rolf Strandberg får sällskap av Tommy Blixt och Bertil Ohlsson.


Enligt tidigare beslut så saknar föreningen från och med 2024 en marknadskommitté. I samband med mötets avslutande avtackades Stefan Wigö med blomma och en ordförandeklubba med inskription. 

 

Valberedning är alltid en spänningshöjare på årsmöte då det sällan finns förslag på förhand. Nu kunde frågan lösas på klassiskt manér då Stefan Wigö blir sammankallande och får med sig Patrik Vikström och Ingela Wigö. Ett varmt tack till avgående valberedning för ett väl genomfört arbete! Nu kan vi lägga fokus på föreningens 90:e verksamhetsår. Den nya styrelsen har sitt första möte den fjärde mars.