2024-02-19

Stefan Wigö summerar åren som EBGK:s ordförande

Stefan väljer en!


Munktell

Vilsta

Digitalt möte

Fysiskt möte

BAMS

Pappersprotokoll

Filt

EB

Spela

Döma

Ringa

Mejla

Långa möten sällan

Korta möten ofta

Vid årsmötet i slutet av februari avgår Stefan Wigö som föreningens ordförande. 59-åringen har lett föreningen sedan hösten 2017, men hade redan dessförinnan varit ordförande i sektionen under några år.

Just Munktellbiten är dock något som Stefan kommer att fortsätta med.

Tre toppar under åren? 

- Jag har faktiskt fem!

1. Att ekonomin är i ordning.

2. Vi har fått igång en fungerande ungdomsverksamhet.

3. Arrangörskapet av OT-SM 2022 som vi fick mycket god respons för.

4. Filt- och skivbytet i Munktell.

5. Ommålningen av golvet i EB-lokalen.


Något som inte har gått som planerat?

- Få folk att engagera sig i klubbens verksamhet. Det måste lösas. Vi som jobbar inom klubben växer inte på träd. Varken piska eller morot har fungerat.


Hur mår EBGK?

- EBGK mår ganska bra.. Vi är många som jobbar åt samma håll. Ekonomin är i grunden bra vilket gör att vi inte behöver fundera på varenda krona. Däremot är det ett tyngre lass att dra med Munktell nu när vi är enda klubben kvar.


Hur har styrelsen arbetat?

- Öppet och rakt tycker jag. Vi sex i styrelsen har haft samma vision och mål. Det har varit lojalt mot tagna beslut även när det har funnits ett givande och tagande.

Har uppdraget känts betydelsefullt?

Ja, det tycker jag. I grund och botten
är det ett förtroendeuppdrag från
medlemmarna. Att leda och att vara
klubbens ansikte utåt.


Vad ska du göra nu?
- Ta hand om mig själv. Försöka spela.
Sen har jag projekt hemma på huset.
Jag har barnbarn som jag gärna är mer
med. Resa med min fru.


Du har ju hunnit utbilda dig till domare,
kommer du att döma?
- Ja, det kommer jag.

Jag tycker att det är kul.

I grunden är jag fotbollsdomare.

Jag tycker att det är viktigt att man följer ett 

reglemente när det finns, vilket det nu är lite si och så med.

Det är också ett sätt att hjälpa klubben eftersom man måste ha domare.


Vad har varit svårt?
- Att engagera medlemmar. Vi blir
sårbara. Kommittéerna är egentligen
inte fullt ut bemannade. Betydligt
tuffare om det skulle bli färre.


Vad hoppas du för EBGK:s del
framöver?
- Fortsätta växa. Att ungdomarna
fortsätter. Få en anläggning till i Vilsta
är en nyckel till att lyckas med detta.